DAS

MKB Barometer

- Vergroten zichtbaarheid van DAS als financieel en juridisch MKB-dienstverlener
- Ontwikkeling van media-aandacht in landelijke financiële en branchemedia voor MKB Barometer

Kijk voor meer info op: www.das.nl/bedrijvenbarometer