in uw markt

Overheid

Het publieke domein is volop in beweging. Burgers en bedrijfsleven stellen hoge eisen aan de prestaties van de overheid. Het moet transparanter, effectiever en efficiënter. WenVH adviseert en ondersteunt de overheid en zbo’s bij het realiseren van nieuwe doelen en het benutten van nieuwe kansen.

Wij helpen om beleid ‘van het papier te halen’, draagvlak voor verandering te realiseren, en voorlichting en dialoog effectief te maken. Aan het begin van ieder jaar bieden wij overheid én bedrijfsleven een groot podium voor samenwerking en vernieuwing tijdens de Big Improvement Day en maken wij successen zichtbaar.

Wij werken voor verschillende ministeries, provincies en regio’s en ontwikkelen ook zelf initiatieven om de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te stimuleren op maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld met BID NEXT en Nederland Innoveert.
TONI&GUY[case]