Talent gezocht!

Heb je belangstelling voor een vacature? Maak jouw motivatie en achtergrond kenbaar aan:

Winkelman en Van Hessen
Adviesbureau voor Marketing en Public Relations bv
T.a.v. Barbara de Wit

Barbara@WenVH.nl
Unox NieuwjaarsduikWenVH en Unox